Grøn Aktiv Industri Alliance

Tværgående netværk for bæredygtige mindre og mellemstore virksomheder.

Bæredygtighed for små og mellemstore virksomheder

Vi kan gøre en positiv forskel, hvis vi sætter i gang nu. Det er grundtanken i industrinetværket Grøn Aktiv Industri Alliance, GAIA, som er etableret i 2021. Vores mål på tværs af brancher og regioner er at tage ansvar og gennem konkret handling inspirere deltagerne til, hvordan man accelererer klimavenlig produktion.

GAIA er et handlingsorienteret, apolitisk og ikke-kommercielt samlingspunkt for danske industriledere og beslutningstagere i mindre og mellemstore fremstillings- og transportvirksomheder, der bakker op om grundtanken i netværket.

GAIA har tre hovedformål:

Inspiration & videndeling

1. Inspiration & videndeling

GAIA er et fortroligt forum for beslutningstagere i industrivirksomheder på tværs af brancher. Deltagerne får ny og brugbar viden gennem gensidig sparring og ekspertoplæg.

 

Vores mål er at udveksle erfaringer med konkrete tiltag, der bidrager til den grønne omstilling. Fra energiomlægning og genanvendelse til håndtering af skærpede værdikædekrav.

2. Synlighed & kommunikation

Det er vigtigt, at potentielle og nuværende kunder, samarbejdspartnere og ansatte ser, at virksomheder tager ansvar, men mange kæmper med at få de gode tiltag kommunikeret ud.

 

GAIA understøtter og fremmer proaktiv kommunikation af medlemmernes intentioner, mål og aktiviteter for at blive mere bæredygtige. Vi henvender os til medier og kan bidrage med at skabe opmærksomhed om medlemmernes grønne historier.

artikel-lille
Christiansborg

3. Dialog, påvirkning & indflydelse

GAIA arbejder for at fremme industriens grønne omstilling.

Vi inviterer beslutningstagere på besøg og dialog, og vi vil dele vores gode erfaringer og forslag med dem – lokalt, nationalt og internationalt.

 

Den tilgang styrker beslutningsgrundlaget, der skal sikre en mere bæredygtig fremtid.

GAIA samler beslutningstagere i mindre og mellemstore virksomheder

I GAIA har vi ikke ambitioner om at blive et stort netværk. Vi tror på nærhed og værdien af praktisk orienteret dialog. Derfor, og for at sikre en aktiv, engageret og upartisk deltagerkreds, sker medlemskab gennem invitation.

Medlemmer

Haarup Maskinfabrik A/S

Designer og producerer avancerede blandeanlæg til betonindustrien.

Confac A/S

Producerer betonelementer til kreative facacadeløsninger.

Rygaard Transport og Logistic A/S

Familieejet virksomhed med mange års erfaring inden for transport, lager og logistikløsninger.

Ravendo A/S

Har siden 1946 leveret den kendte Randersbør, sækkevogne og andre former for transportmateriel til hele verden.

Randers Tandhjulsfabrik A/S

En af Skandinaviens førende producenter af skræddersyede tandhjul og transmissionsløsninger.

Vil I også være med?

For os betyder et mindre netværk bedre sparring og hurtigere resultater. Derfor lukker vi ikke alle ind. Men er I på vej til at blive mere bæredygtige og ønsker jer grønne medspillere, så skriv et par linjer om jeres plan i en mail til GAIAs sekretariat.

NETVÆRKSMØDER

Sådan blev solceller en bæredygtig løsning

Skal man installere solceller på taget?
Haarup fremlagde tankerne bag valget, og hvad de fik ud af løsningen.

Deltagerne fik en rundvisning på fabrikken og en tur op på Haarup Maskinfabriks tag sammen med dir. Hans Christensen. Formand for Dansk Solcelleforening Flemming Kristensen var dagens oplægsholder og præsenterede solcellernes muligheder og begrænsninger.
Efter oplægget var der være mulighed for at dele erfaringer og præsentere mål i fortrolighed.

Arrangementet blev afholdt d. 12. maj på
Haarupvej 20, 8600 Silkeborg

Bæredygtighed og øgede krav

Markedet stiller i stigende grad krav til alle dele af værdikæden. Hvordan lever man op til kundernes øgede forventninger?

Confac er vært på mødet. Vi lægger op til grøn diskussion med udgangspunkt i dir. Hans Verner Linds beretning om Confacs mål og tiltag for at fremme bæredygtighed i byggerisektoren.

Dagen byder også på eksternt oplæg. Efter oplægget kan deltagerne berette om aktiviteter og udfordringer i forhold til grøn omstilling.

Onsdag d. 21. sept. 2021, kl. 13.00-16.00
Frederiksdalvej 16, 8940 Randers SV

Omlæg fra diesel til elbiler

Kan vi omlægge vores bilpark fra fossile brændstoffer til grøn el-energi? Hvad kræver det i investeringer, hvordan gør man i praksis, og hvad er tilbagebetalingstiden?

Rygaard Transport & Logistics er vært og viser rundt på matriklen i Grenå. På dagen får deltagerne indsigt i, hvordan en af landets største transportvirksomheder arbejder med at nedbringe sit CO2-udslip.
GAIAs medlemmer får inspiration med fra en spændende ekstern oplægsholder, og der bliver tid til sparring bag lukkede døre om arbejdet med øget bæredygtighed.

30. november 2021, kl. 13.00-16.00
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenå

Fra rest til ressource

Spændende rundvisning og inspirerende oplægsholdere ned fokus på genanvendelse og medarbejderinddragelse. Kan vores restproduktion genanvendes, indgå i værdikæden og dermed anvendes i nye produkter?

De fleste virksomheder har fået blik for at deponi og småt brændbart kan erstattes med cirkulær tænkning.

Netværksmøder byder på hands-on oplæg af Rikke Ullersted fra Upcycle, der samarbejder med mange fremstillingsvirksomheder om at sikre industriel restproduktion genanvendes. Dagen vil samtidig sætte fokusere på ansatte gøres til aktive ambassadører for bæredygtige tiltag.

15. marts 2022, kl. 13.00-16.00
Klokkestøbervej 3, 8800 Viborg

Grønt stål

Hvad er ”grønt stål”? Bør vi anvende grønt stål? Hvad gør konkurrenterne, og hvor meget fylder stål i det samlede CO2-regnskab?

På dette netværksmøde fokuserer vi på valg af materialer. Få et indblik i dette område, når Head of Sustainability hos Lemvig Müller A/S, Pernille Kiær Sørensen tegner et billede af tendenserne inden for stål, når vi taler bæredygtighed. 1. juni.

1. Juni 2022, kl. 13.00-16.00
Lemvigh-Müller A/S Nordager 1, 6000 Kolding

 

EKSEMPLER PÅ GAIAs INDSATS

Medlem af Folketinget på besøg

'Klimaaktivist i jakkesæt'- P1

Indlæg om fossile brændstoffer til kommunalrådet

Til ordførere:
Oplæg om bæredygtig transport

Film: Fra sort
til grøn på 4 år